Dane osoby zamawiającej

Nazwisko, imię *:

Miejsce pracy w UG / kierunek studiów, rok *:

Nr karty bibliotecznej *:

Nr telefonu *:

E-mail (na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie) *:

 

UWAGA:
Zamówienia składa się w odpowiedniej dla kierunku wypożyczalni międzybibliotecznej.

Do wypożyczalni międzybibliotecznej (wybierz z listy) *:

Biblioteka Ekonomiczna

Biblioteka Główna

Biblioteka Humanistyczna

Biblioteka Prawna

Zamówienie książki

Zobowiązuję się ponieść koszty związane z realizacją zamówienia *


Autor *:

Tytuł *:

Miejsce wydania *:

Rok wydania *:

Nazwa biblioteki posiadającej w zbiorach książkę:

 

UWAGA:
Formularze z niewypełnionymi polami oznaczonymi gwiazdką (*) będą odrzucane.